ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު ޔުވެންޓަސް ސެމީ އަށް

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 23) - އިޓާލިއަން ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު 3-1 އިން ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.


މި ވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ރޮނާލްޑޯ ރޭ ކާމިޔާބުކުރީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 10 މެޗުގައި އޭނާގެ 13 ވަނަ ގޯލެވެ. އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބަށް މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް 30 ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ގޯލު ޖެހިއިރު މިއީ އިޓާލިއަން ކަޕްގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ. މިއާ އެކު ރޮނާލްޑޯ މިހާރު ވަނީ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ތަފާތު 15 މުބާރާތެއްގައި ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

"ރޮނާލްޑޯގެ ކާމިޔާބީގެ ޝުކުރު އޭނާގެ މަންމަ އަށް ހައްގު. ކުޅުންތެރިއެއް އެހާ މަތީ ލެވެލްގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ތަފާތު ދައްކާނީ ވަރަށްް ރަނގަޅު އާއިލާއެއް ފަހަތުގައި އޮތީމަ. ތަފާތު ތިން ގައުމެއްގައި ރޮނާލްޑޯ ވިދުމަކީ އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ވެސް ކްރެޑިޓް ހައްގުވާކަމެއް،" ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯއާ ބެހޭގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 2020 ގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ހަތް ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް އިން 26 ވަނަ މިނިޓްގައި ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ލީޑުނެގުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ދެ ގޯލު ޖެހި އެވެ. މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނިޓްގައި ޔުވެންޓަސްގެ ލީޑުފުޅާކޮށްދިނީ އުރުގުއޭގެ މިޑްފީލްޑަރު ރޮޑްރީގޯ ބެންޓަންކޫރް އެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި ބެންޓަންކޫރު ވަނީ މަޑުމަޑުން ގޯލުގެ ދުރުކަނަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ ނަގައިދިން ބޯޅަ އަކުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ތިން ވަނަ ގޯލު ޖެހީ ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން ފަސް މިނިޓް ތެރޭ ރޯމާ އިން ލަނޑެއް ޖެހި އެވެ. މިއީ ރޯމާގެ ޗެންގިޒް އުންޑެއާ ޖެހި ޝޮޓަކުން ހުރަސް ދަނޑީގައި ބޯޅަ ޖެހިފައި ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ގައިގައި ޖެހިފައި ވަން ގޯލެކެވެ. އޭގެ ފަހުން ރޯމާ އިން ފޮނުވާލި ހަމަލާތަށް ބުފޮން ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ.

އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރާނީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އަންނަ ހަފުތާގައި އޭސީ މިލާނާއި ޓޮރިނޯ ކުޅެ މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ. ސެމީ ފައިނަލުން ދެން ފުރުސަތު ހޯދާފައިވަނީ ލާޒިއޯ ބަލިކުރި ނަޕޯލީ އެވެ. އެ ޓީމު ސެމީގައި ވާދަކުރާނީ އިންޓަ މިލާނާއި ފިއޮރެންޓީނާ ކުޅެ މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ.