ރެއާލް ބަލިވުމުން ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން އެއިބާ ބަލިކުރި ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.


ބާސެލޯނާ ރޭ މެޗު ކުޅުނީ ރެއާލް އަށް ވުރެން ކުރިންނެވެ. އެ ޓީމު ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އެއް ވަނަ އަށް އެރީ 25 މެޗުން 55 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ. އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ރެއާލުން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއްނުވި އެވެ. އެ ޓީމު މި ވަގުތު އޮތީ 25 މެޗުން 53 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ރޭގެ މެޗުގެ 40 މިނިޓް ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފަ އެވެ. އޭނާ ހަތަރު ވަނަ ގޯލު ޖެހީ 87 ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. އަދި ބާސެލޯނާގެ ފަހު ގޯލު ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު އާތޫރު މެލޯ އެވެ. އިމަޖެންސީ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނައި ޑެންމާކްގެ ފޯވާޑް މާޓިން ބްރާތުވެއިޓް ވަނީ ރޭގެ މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ދެ ގޯލު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި މެސީ ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި (ކްލަބާއި ގައުމީ ޓީމަށް) އޭނާ ބައިވެރިވެގެން ޖެހި ގޯލުގެ އަދަދު ވަނީ 1001 އަށް އަރައިފަ އެވެ. އަދި ރޭގެ މެޗުގައި މެސީ ހެދީ ލީގުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ 36 ވަނަ ހެޓްރިކް އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނީ މެސީ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް އޭނާ އަށް ލިބޭ ފަހުރެއް ކަމަށާއި މި މެޗުގައި މެސީގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމާ އެއް ވަރަށް ދެން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ދާދި ފަހުން ޓީމާ ގުޅުނު ބްރާތުވެއިޓު ދެއްކި ރަނގަޅު ކުޅުން ކަމަށެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ތެރެއިން ހަޒާޑް (ކ) އާއި ޒިދާން ވާހަކަ ދައްކަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޭގެ މެޗުން ލެވަންޓޭ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ މެޗު ނިމެން 11 މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓައި ހޯސޭ ލުއިސް މޮރާލޭސް އެވެ. ލީގުގައި މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވުމުގެ އިތުރުން ރޭގެ މެޗުގައި ދެން ރެއާލަށް ކުރިމަތިވި އަނެއް މައްސަަލަ އަކީ އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނިޔާވުމެވެ. މި ސީޒަނުގައި ރެއާލާ ގުޅުމަށް ފަހު ފުލުފުލުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ހަޒާޑަށް ރޭގެ މެޗުގައި އަނިޔާވެގެން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ހަޒާޑަށް އަނިޔާވިއިރު ރެއާލަށް ކުރިމަތީގައި ދެން އޮތީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނީ ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ވަރަށް ގިނަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް މި މެޗުގައި ދިމާވި މި ދެ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ސީޒަނުގެ މުހިއްމު ހިސާބެއްގައި އެ ޓީމަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ފެންނަ ފެނުމަށް ހަޒާޑްގެ މި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރަނގަޅެއް ނޫން،" ޒިދާން ބުންޏެވެ.