ރެެއާލް ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިހާތަނަށް މި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. އަދި މިއީ އިނގިރޭސި ޓީމެއް އަތުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ރެއާލް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ.

ފުރަތަމަ ލެގުން ސިޓީ މޮޅުވުމާ އެކު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިއުމަށް އެ ޓީމަށް ވަނީ ފަސޭހަތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެ ގޮތުން އަންނަ މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ވެސް އެ ޓީމަށް ކުއާޓާގެ ފުރުސަތު ހޯދޭނެ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ރެއާލަށް ލީޑުނަގައިދޭން ކަރީމް ބެންޒެމާ އާއި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ސިޓީގެ އެންމެ ކުރިއަށް ކުޅެމުންދިޔަ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ޖެހި ބޯޅަ ރެއާލްގެ ކީޕަރު ތިބައު ކޯޓުއާ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. ރެއާލުން ލީޑުނަގަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނިޓްގައި ވިނީޝިއުސް ދިން ބޯޅައަކުން މި ގޯލު ޖެހީ އިސްކޯ އެވެ.

ސިޓީން އެ ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލީ ފަހު 12 މިނިޓް ތެރޭގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޯލު މެޗުގެ 78 ވަަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ޖީސޫސް އެވެ. އޭނާ މި ގޯލު ޖެހިއިރު ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަށް ފައުލުކުރި ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެޕީލްކުރި އެވެ. އޭގެ ފަސް މިނިޓް ފަހުން ސިޓީ އަށް ލީޑުނަގައިދިން ގޯލު ޕެނަލްޓީ އަކުން ޖެހީ ރޭގެ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅުނު ކެވިން ޑިބްރޭނާ އެވެ. މިއީ ސިޓީގެ ރަހީމް ސްޓާލިން އަށް އޭރިއާތެރެއިން ޑެނީ ކާވަހާލް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ.

ދެ ވަނަ ލެގަށް ނުކުންނައިރު މި މެޗުން ބަލިވުމުގެ އިތުރުން ރެއާލަށް އޮތް އަނެއް މާޔޫސްކަމަކީ ރާމޯސް ސަސްޕެންޑްވުމެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ރާމޯސް އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާ އެކު އޭނާ އަށް ސިޓީ ދަނޑުގައި އޮންނަ މެޗު ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ފުރަތަމަ މެޗުން ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ މި ވަނީ ކުރިހޯދައިފަ އެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ މެޗަށް ނުކުތީ ރަނގަޅު ރޭވުމަކާ އެކު މޮޅުވުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްވުމުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ކުއާޓާގެ ޖާގަ ލިބުނުކަން ޔަގީންނުވާކަން ގާޑިއޯލާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިދާން ބުނީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން ދެން ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި ސިޓީ ދަނޑުގައި މޮޅުވުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހާސިލްކުރެވޭނެ ފެންވަރު ރެއާލްގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ހާސިލްނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޒިދާން ބުންޏެވެ.