ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން މެސީ ނިންމައިފި

ރޮސާރިއޯ، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މީގެ 10 ދުވަސްކުރިން ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކްލަބަށް އެންގިނަމަވެސް މިހާރު އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.


މެސީ ބުނީ އެގޮތަށް ނިންމީ ކޯޓަށް ގޮސްގެން ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ހުށަހެޅީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގަ އެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ވަކި މައްދާއެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެކަމަކު ބާސެލޯނާ އިން ބުނީ އެ މުއްދަތު ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ބާސެލޯނާގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ވެސް ވަނީ މެސީ އަށް ކްލަބް ބަދަލުކުރެވޭނީ އޭނާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ކްލަބަކުން 700 މިލިއަން ޔޫރޯ (624 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދެއްކުމުން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ލަލީގާ އާއި ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް މެސީ އަށް ކްލަބް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ އަގު ދައްކައިގެން ކަމަށް ބުނަމުންދިއުމާ އެކު މެސީ އެންމެ ފަހުން ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމީ އެވެ. ގޯލް.ކޮމް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މެސީ ބުނީ ކްލަބްގައި އަންނަ ސީޒަނުގެ ނިޔަަލަށް އޭނާ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމެންދެން މަޑުކުރަން ނިންމީ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

"އަހަންނަށް އޮތް ފުރުސަތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްދާން. އެކަމަކު އަހަރެން ލޯބިވާ ކްލަބް ބާސެލޯނާ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދާން ދުވަހަކު ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން. އަހަންނަށް މި ދިރިއުޅުން ހޯދައިދިނީ މި ކްލަބުން. އަދި އަހަރެން މި ކްލަބަށް ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކޮށްދިނިން. އަހަރެންގެ ހިތަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ނާރާ ބާސެލޯނާ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދާން،" 20 އަހަރު ބާސެލޯނާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މެސީ ބުންޏެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ 700 މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކައިގެން މި ވަގުތުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން އެއްވެސް ކްލަބަކަށް މެސީ ގެންދެވޭނެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް މެސީ ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މެސީ ކްލަބް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެންމެ ސުލްހަވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި މެސީ ގެންނަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ މެސީ ގާތުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

ހަ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހޯދާފައިވާ މެސީ ބުނީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއު ގާތުގައި ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކުރިން ވެސް ބުނި ކަމަށެވެ. އަދި ކްލަބް ދޫކޮށްލުމުގެ ނިންމުން ނިންމަން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ސީޒަން ނިމުމުން ކަމަށް އޭރު ކްލަބުން އޭނާ ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަން މެސީ ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

"އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި ވާދަކުރަން އަހަރެން ބޭނުންވި. ތަށި ހޯދަން. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރަން. އެ މުބާރާތުގައި ބަލިވެސް ވާނެ އަދި މޮޅު ވެސް ވާނެ. ވަރަށް އުނދަގޫ ވިޔަސް ރަނގަޅު ވާދައެއް ކުރެވެން ޖެހޭނެ. އަހަރެމެން ރޯމްގައި (ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް) ލިވަޕޫލްގައި އަދި މި ފަހަރު ލިޒްބަން (ބަޔާން އަތުން 8-2 އިން ބަލިވި މެޗު) ދިޔައި ވާދައެއް ވެސް ނުކުރެވި. މި ހުރިހާ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެން އާ ޗެލެންޖަކާ ދިމާލަން ދާން ބޭނުންވީ،" މެސީ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އާއިލާ މީހުން ގާތުގައި ބުނުމުން އެ މީހުންނަށް ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ދަރިން ވެސް ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ކަމަށް ވުމުން މީގެ އުނދަގޫ ނިންމުމެއް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިސްނުނު ކަމަށް މެސީ ބުންޏެވެ. އެހެންވެ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބެލުމަށް ފަހު އޭނާ ނިންމީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށާފައިވާއިރު، މެސީ އަދި ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިއެއްނުވެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މެސީ ބާސެލޯނާގެ ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިވަން ނިންމާފައިވާއިރު އޭގެ ކުރިން ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭނެ އެވެ.