މެސީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްލަބާ ދިމާލަށް!

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ކުޅުންތެރިއަކަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ވެއްޖެ އެވެ.


ފޯބްސް މެގަޒިން އިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓު މިދިޔަ މެއި މަހު އާންމުކުރިއިރު، އެ ލިސްޓުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. އެކަމަކު ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން މެސީ ވަނީ އެންމެ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމި މެސީ އަލުން އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމިއިރު މި އަހަރު އޭނާ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ އެކު އޭނާ އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ކުރިއަށް އަރާނެ އެވެ. އެއީ 126 މިިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިގެންނެވެ. ރޮނާލްޑޯގެ އާމްދަނީ އުޅެނީ 117 މިލިއަަން ޑޮލަރުގަ އެވެ.

މެސީގެ އާމްދަނީގެ 92 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ މުސާރަ އެވެ. އިސްތިހާރުތަކުގެ އެންޑޯސްމަންޓް ޑީލުތަކުން މެސީ އަށް 34 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރޮނާލްޑޯގެ މުސާރަ އަކީ 70 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެންޑޯސްމަންޓު ޑީލުތަކުގެ ތެރެއިން ރޮނާލްޑޯ އަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މެސީ ބާސެލޯނާގައި މި ސީޒަން އެއްކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދާ ދެ ވަނަ ކުޅުންތެރިއަކަށް އޭނާ ވާނެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަަމަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ 10 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވަކި ވަކި ކްލަބަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މެސީގެ އިތުރުން ދެން ބާސެލޯނާގެ އޮތީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އެވެ. ގްރީޒްމަން ލިސްޓުގެ ހަތް ވަނައިގައި އޮތްއިރު އޭނާގެ އާމްދަނީ އަކީ 33 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ތިން ވަނައިގައި އޮތްއިރު ހަތަރެއްގައި އޮތީ އެ ޓީމުގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ. ނޭމާ އަށް 96 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭއިރު، އެމްބާޕޭ އަށް 42 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ހަ ވަނައިގައި އޮތްއިރު އޭނާ އަށް 34 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ. އަދި އެ ޓީމުގެ ޑެހެއާ 10 ވަނައިގައި އޮތީ 27 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިގެންނެވެ.

ލިސްޓުގައި ދެން ހިމެނެނީ ލިވަޕޫލްގެ މުހައްމަދު ސަލާހާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ގަރެތު ބޭލް އަދި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. ފަސް ވަނައިގައި އޮތް ސަލާހަށް 37 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ. ބޭލް އަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭއިރު، ލެވަންޑޯސްކީ އަށް 28 މިިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ.