އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ބެލި މިންވަރު ދަށްކޮށްފި

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދަށްކޮށްފި އެވެ.


އައިއެމްއެފް އިން ކުރިން ލަފާކުރީ އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރު ނިމޭއިރު 2.3 ޕަސެންޓް ކުރި އަރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ނިސްބަތް 2.1 ޕަސެންޓަށް ވަނީ ދަށްކޮށްފަ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލި މިންވަރު ދަށްކޮށްފައި ވަނީ ދެ ޕަސެންޓުން 1.7 ޕަސެންޓަށެވެ.

ދެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު ދަށްކުރީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެ ދެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު، ލަފާކުރި ވަރަށް ކުރި ނޭރުމުންނެވެ.

ބޮޑު ދެ ބާރުގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި މަޑުވި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ލަފައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އައިއެމްއެފް އިން މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ 3.5 ޕަސެންޓެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރަނީ 3.6 ޕަސެންޓް ކުރިއަރާނެ ކަމަށެވެ.