ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު، އެނދުގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވުމާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ޖުމްލަ އެނދުގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.


މަރުކަޒީ ބޭންކުން ނެރުނު ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ އިކޮނޮމިކް ބުލެޓިންގައި ބުނެފައި ވަނީ އާ ރިސޯޓުތަކާއެކު ޖުމްލަ އެނދުގެ އަދަދު 27،955 އަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެނދު އިތުރުވި ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް 68 ޕަސެންޓަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުއާޓަރުގައި އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް ހުރީ 73 ޕަސެންޓްގަ އެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ނެރުނު ބުލެޓިންގައި ބުނެފައި ވަނީ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުން ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓުން ހޭދަކުރި ރޭގެ އަދަދު ހަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު ރިސޯޓުތަކުގައި ހޭދަކުރި އެވްރެޖް މުއްދަތު ހަ ދުވަހަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުލެޓިންގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ އަގުތައް ދަށްކުރުމުން އެ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ދެ ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބުލެޓިންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ 51 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ ޗައިނާ ހިމެނޭ އޭޝިއާ ޕެސިކް ސަރަހައްދުންނެވެ.