ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

މާލޭގެ ބާޒާރުން ކެރެޓް ހުސްވެ، ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.


ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހަކު ބުނީ ކެރެޓްގެ އަގު ބޮޑުވީ ބާޒާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކެރެޓް މަދުވުމުން ކަމަށެވެ.

"ލަންކާ އިން ކޮންޓެއިނަރު އައުން ލަސްވެގެން ކެރެޓްގެ އަގު މިހާ ބޮޑަށް އުފުލިގެން މި އުޅެނީ. މާކެޓަށް އަންނަން އެބަހުރި ބައިވަރު ކެރެޓް ކޮންޓެއިނަރުތައް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ މީހާ ބުނީ ބާޒާރުގައި ކެރެޓް މަދުވެގެން އުޅޭތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ އަވަހަށް ވެސް މާލެ އަށް ކެރެޓް ގެނެވޭނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބާޒާރުގައި އާއްމުކޮށް ކެރެޓް ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 15-30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ކެރެޓް ލިބުން މަދުވުމުން 50ރ. އަށް ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިއްކި އެވެ.

"މި ސަރަހައްދުން އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ކެރެޓް ގެނެވެން އޮތީ ޑުބާއީން. އެއާ ފްރައިޓްކޮށް ގެންނަން ކިލޯއަކަށް ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ އަރާ. އެހެންވެ ނުގެނެސް މި މަޑުކޮށްލަނީ،" ގިނަ އަދަދަކަށް ކެރެޓް ގެނެސް ވިއްކާ ރެޑްވޭވްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް ވުރެ މައްޗަށްދާން ފެށުމުން އެ ފިހާރަތަކުން ކެރެޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން ކެރެޓް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.