ބްރިޖްގެ ނަމަކީ "ސިނަމާލެ ބްރިޖް"

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖަށް "ސިނަމާލެ ބްރިޖް" ގެ ނަން ދީފި އެވެ.


ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހަދާ ބްރިޖުގެ ނަން ހާމަކުރެއްވީ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ. އެ ބްރިޖަށް މިހާތަނަށް ކިޔަމުން އައީ "ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް" އެވެ.

މާލޭގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅި ފްލެޓްތަކަށް ވެސް ކިޔާފައި ވަނީ، ދިވެހިން ޗައިނާއަށް ކިޔާ ސީނުކަރަ އާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން "ސިނަމާލެ" ފްލެޓް އެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖް މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ގުޅާލައިފަ އެވެ. ބްރިޖްގެ އެންމެ މައި ދެ ތަނބުގެ ދެމެދު، ޗައިނާ އިން ހަދައިގެން ގެނައި ސުޕާސުޓްރަކްޗާ އިން މިދިއަ ހޯމަދުވަހު ގުޅުވާލުމަކީ، މި ދެ ރަށް އުފެދުނު ފަހުން އިންސާނީ ވަސީލަތަކުން ގުޅިގެން ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ރާއްޖޭގެ ދެ ރަށެއް ގުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ.

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމި އޯގަސްޓް މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖް މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ކޮޅުން މައި ކަނޑާ ހަމައަށް ގެންދިޔައީ ކޮންކްރީޓް ޝީޓްތަކުންނެވެ. އެކަމަކު ކަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ބިޔަ ހަތް ތަނބުގެ ދެމެދުން ބްރިޖް ގުޅުވައިލީ ޗައިނާގައި ތައްޔާރު ކޮށްގެން ގެނައި "ސުޕަސްޓްރަކްޗާ" އިންނެވެ. އެ ބިޔަ ބައިތައް ގެނެސް ގުޅުވަން ފެށީ މާޗު 21، 2018 ގަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓް

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން 116 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ އެވެ. އަދި 72 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީ އެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރެ އެވެ.