މި އަހަރުގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނީ 6.5 ޕަސެންޓްގައި: އައިއެމްއެފް

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނީ 6.5 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.


އައިއެމްއެފް އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފުޅާވެ، އިންވެސްޓްމެންޓްތައް އިތުރުވެ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ބުނެފައިވާ އިރު މިިދިޔަ އަހަރުގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުރީ 7.5 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އައިއެމްއެފް އިން މިހެން ބުނެފައިވާ އިރު ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރި އެރުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ވެސް ހުންނާނީ އެވްރެޖްކޮށް ފަސް ޕަސެންޓްގަ އެވެ. މިއީ ސަރަހައްދީ ގައުމުތައް ކަމުގައިވާ އިންޑިއާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލަށްވުރެ ދަށް ކުރިއެރުމެކެވެ.

އައިއެމްއެފް އިން ބުނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އާ މަޝްރޫއުތަކާ އެކު ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެކު ވެސް ހަރަދުތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ބުނެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޓެކްސްގެ އާ އުސޫލުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިތުރުވަމުންދާ ދަރަނީގެ މައްސަލައަށް ލުޔެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ބޭނުންވާކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ފާހަގަކުރެ އެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއެއް ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ލިބޭ ދަރަނި ކުޑަކޮށް، އާމްދަނީ އާއި ކުރާ ހޭދައިގެ ފަރަގު ކުޑަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެެ އިދާރާ އިން ވަނީ ސޮވަރިން ޑިވަޕޮލްމެންޓް ފަންޑް އުފެއްދުމަކީ ސަރުކާރުން އެޅި ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި މޮނިޓަރީ ޕޮލިސީ ހަރދަނާ ކުރުމަށްޓަކާއި އެމްއެމްއޭއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.