ތިން ދިވެހިން އެވަރެސްޓަށް: "ބުރަ، އެކަމަކު މިވަރު ކަމެއް ނެތް"

"އެހާ ރީތި، އެހާ ފުރިހަމަ ތަނެއް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކެން."


ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ކަމަށްވާ މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ބޭސް ކޭމްޕް އަށް މިދިއަ ހޯމަދުވަހު އެރި ތިން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރީހާ ޝަރީފް، އެ މަންޒަރު ސިފަކުރި އެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮންސަލްޓެންސީގެ ހިދުމަތް ދޭ އެފްޖޭއެސް ކޮންސަލްޓިންގެ ވެރިޔާ، ފަރީހާގެ އިތުރުން އެފްޖޭއެސްގެ ސީއީއޯ ހާމިދު ސޯދިގާއި ޔޫއެންޑީޕީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަބްދުﷲ ވަހީދު ވެސް އެ ރީތިކަމުން އުފާ ހޯދި އެވެ. އެ ހިތްގައިމު ފޮޓޯ ނަގަން ފެށި ގޮތަށް ހުއްޓާލާ ހިތް ވެސް ނުވި އެވެ. އެ މީހުންގެ ފޯންގެ ޗާޖް ދިއުމުން ގައިޑްގެ ފޯނުން ވެސް ފޮޓޯ ނެގި އެވެ.

ތިން ދިވެހިން އެރީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން ފެށިގެން 5،364 މީޓަރު (17،598 ފޫޓް) އުހުގައި އޮތް ބޭސް ކޭމްޕަށެވެ. މިއީ އެވަރެސްޓް ހިމެނޭ ހިމާލިޔާ ފަރުބަދަތަކަށް އެރުމުގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މަގެވެ.

މިއީ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު މި ހިސާބަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ދިވެހިން ވަނީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައިގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އަރައިފަ އެވެ.

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްޕޮންސަކޮށްގެން މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އަރަން ފަރީހާ އާއި ހާމިދު އަދި ވަހީދު ދަތުރު ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ގަ އެވެ. ފަރުބަދަ ފަދަ ތަންތަނަށް އެރުމުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތް މި ތިން މީހުން، ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫން ލޫކާ އަށް ދިއުމަށް ފަހު، އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފަރުބަދަ އަށް އަރަން ދަތުރު ފެށި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ކަމަށްވާ މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ބޭސް ކޭމްޕަށް އެރި ތިން ދިވެހިން: އެތައް އުނދަގުލަކާ ދިމާވި

ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަ ދުވަހު ހިނގުމަށް ފަހު، މިދިއަ ހޯމަދުވަހު ތިން ދިވެހިން ވަނީ ބޭސް ކޭމްޕަށް އަރައިފަ އެވެ. ދިވެހި ގައުމީ ދިދައިގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަންގެ ނަމާއި ލޯގާ ޖަހާފައިވާ ޓީޝާޓް އަދި ބެނާ އެ މީހުން ވަނީ މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ އެ ހިސާބަށް ގެންގޮސްދީފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ފަސޭހަ ދަތުރެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން، މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ދުވެ، ކަސްރަތުކޮށް، ތަމްރީންތަކެއް ހެދި ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައިގެ އެ ހިސާބަށް ދާން ކުރީ ވެސް އުދަނގޫ ދަތުރެކެވެ. ގާތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް ކިލޯމީޓަރަކަށް ހިނގަން ޖެހުމާއި މައްޗަށް އަރާ ވަރަކަށް ނޭވާލާން އުދަނގޫވުމާއި އެ ނޫން ވެސް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ބުރަތަކެއް އުފުލަން ޖެހުނެވެ.

"އަހަރެންގެ ކަކުލުގައި ރިއްސާ. ވަހީދު އުޅުނީ ބޮލުގައި ރިއްސާތީ. ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ވަރުވީ ހާމިދަށް،" ފަރީހާގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ.

ހާމިދު ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އެކިއުޓް މައުންޓަން ސިކްނަސް (އޭއެމްއެސް) ކިޔާ، ފަރުބަދަ ފަދަ އުސް ތަންތަނަށް އަރާ މީހުންނަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލައަކާ އެވެ. ފަރީހާ ބުނި ގޮތުގައި ބޭސް ކޭމްޕަށް އެރުމަށް ފަހު، ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ތިރީގައި އޮންނަ ވިލެޖަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ހިނގައިގަތް ތަނާ ހާމިދުގެ ހާލު ދެރަވާން ފެށި އެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސައި ހޮނޑުލަވާ ގޮތްވެ އަދި ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައި ހޭނެތެން އުޅޭހެން ހީވި އެވެ. އެހެންކަމުން، ހާމިދު ގެންދަން ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އެ މީހުންގެ އެޖެންސީގައި އެދުނެވެ.

ފަރީހާ އާއި އޭނާގެ ދެ އެކުވެރިން ބޭސް ކޭމްޕްގައި: ތިރިއަށް ފޭބިއިރު ސިއްހީ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ދިމާވި

"ނަމަވެސް އެޖެންސީން ބޭނުންވީ އަހަރުމެންނާ ވާހަކަދައްކަން. ފޯން ލައިންތައް ކެނޑި، އެހާ ރަނގަޅަށް ރޭންޖް ނުލިބޭތީ ގުޅުނުއިރު ހުރީ ވަރަށް ލަސްވެފައި،" ފަރީހާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ލަސްވެދާނެތީ ހާމިދު ގޮވައިގެން ރޭގަނޑު ގައިޑް ދިޔައީ ލޮބޫޗޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ތަންކޮޅެއް ތިރީގައި އޮތް ޓައުނަކަށެވެ. އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު ނަމަވެސް ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އެހީ ހޯދި އެވެ. އަދި އެނބުރި ކަތަމަންޑޫ އަށް ގޮސް، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ފަރީހާ ބުންޏެވެ.

ކަނޑައެޅި އަޒުމް ތިން ދިވެހިން ވަނީ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. ރޭގަނޑުގެ ގަދަ ފިންޏަށް ކެތްކުރި އެވެ. ލިބުނު ކާ އެއްޗެހީގައި ރަހައެއް ނުލަ އެވެ. އަދި އެހެން ވެސް އުދަނގޫތަކަށް ފަހު އެކަން ކާމިޔާބުވުމުން ފަރީހާ ބުނަން އޮތީ އެންމެ ވާހަކައެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ކަމަށްވާ މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ބޭސް ކޭމްޕަށް އެންމެ ފަހުން އެރި ތިން ދިވެހިން

"މިއީ އަހަރެން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ބުރަ ކަންތައް. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން ހަށިގަނޑަށާއި ސިކުނޑި އަށް ވަރަށް އަސަރުކުރޭ. އެ ހުރިހާ ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހުނު ނަމަވެސް މިހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނެތް."

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ދިވެހިން ވަނީ އެވަރެސްޓްގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އަރައިފަ އެވެ.