ނަހުލާގެ "ބީ" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

ފާތުމަތު ނަހުލާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާން ކުރި ލޯބީގެ ފިލްމު "ބީ" އަންނަ އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.


ނަހުލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން "ބީ" އިއުލާން ކުރީ ލީޑް ރޯލަށް މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލު ހިމަނައިގެންނެވެ. އޭރު ވަނީ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފަ އެވެ.

ނަހުލާ "މިހާރު" އަށް ބުނީ އަންނަ އަހަރު ބެލުންތެރިންނަށް "ބީ" ގެނެސް ދޭނީ ހަމަ އެ ދެ ތަރިންނާ އެކީގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނެ މީހަކު އަދި ނުނިންމަ އެވެ. "ބީ" އަކީ އެ ފިލްމު އިއުލާން ކުރިތަނާހެން ނަމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވި ފިލްމެކެވެ.

"ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ އޮތީ ނިމިފައި. އެކަމަކު އަލުން ޖެހޭނެ އޭތި ޕޮލިޝް ކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ އަހަރު ބީ ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ދާނެ،" ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިނާ ނަހުލާ ބުންޏެވެ.

"ބީ" އަންނަ އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމިކަން އޭނާ ކަށަވަރުކޮށް ދިން އިރު، ނަހުލާ ކުރިން ވަނީ އަންނަ އަހަރު އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ވެސް ސްކްރީނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

"އެކަމަކު އަހަރެންގެ ޑައިރެކްޝަނެއް އަންނަ އަހަރު އައުމާ ދޭތެރޭ އެއްޗެއް ބުނަން މިހާރު ވަރަށް ދަތި،" މި ވަގުތު "ހުވާ" ކިޔާ ވެބް ސީރީޒެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ބުންޏެވެ. "އެއް ފަހަރާ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ކަމަަކަށް ވާނެ."

ނަހުލާގެ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމަކީ އަހުމަދު ޝިނާނާ ގުޅިގެން 2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި ބިރުވެރި ފިލްމު "4426" އެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ސްކްރީނަށް ގެނައި ފިލްމަކީ އައިޝަތު ރިޝްމީ މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރި "ބޮސް" އެވެ.