ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން ވެސް ރޭވި ގޮތަށް ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.


ސަލްމާންގެ ކޮއްކޮ އަރްބާޒް ހާބް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޕްރަބޫދޭވާ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު ޝޫޓް ކުރަނީ މި ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ދެ ބައި ވެސް ޝޫޓް ކުރި އިންޑޯރްގަ އެވެ. އެތަނަށް ކުރި ދަތުރުގައި ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ދެބޭން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

"ދަބަންގް" އަކީ ސަލްމާން ޗުލްބުލް ޕާންޑޭ ކިޔާ ލާނެއް ފުލުހެއްގެ ރޯލުން ފެންނަ ސީރީޒެކެވެ. މީގެ ބަތަލާއަކީ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އެވެ.

އަބިނާވް ކޭޝަޕް ޑައިރެކްޓްކޮށް 2010 ގައި "ދަބަންގް" ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، 2012 ގައި ދެވަނަ ބައި ގެނެސް ދިނީ އަރްބާޒްގެ ޑައިރެކްޝަނާ އެކީގަ އެވެ. "ދަބަންގް 3" ގެ ޑައިރެކްޝަނާ ހަވާލުވި ޕްރަބޫދޭވާއަކީ 2009 ގައި ރިލީޒްކުރި ސަލްމާންގެ "ވޯންޓެޑް" ގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ.

"ދަބަންގް 3" މި އަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި ގެނެސް ދޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ވަކި ތާރީހެއް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

މި ފިލްމަށް ފަހު ސަލްމާން ދެން ފަށާނީ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގެ މަސައްކަތެވެ. އޭނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ސްކްރީނުން ފެންނާނީ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރާ "ބާރަތު" އިންނެވެ.

"މޭ ޖަހާ ރަހޫ" ގެ ޝޫޓިން ސެޕްޓެމްބަރުގައި

ދެހާސް ސާދައިގައި ރިލީޒް ކުރި "ދި އެކްސްޕޯޒް" އަށް ފަހު، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ކުޅެން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު އާ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

"މޭ ޖަހާ ރަހޫ" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ލޯބީގެ ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ވެސް މިހާރު ދައްކާލާފައިވާ އިރު، ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ގަ އެވެ. ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާނީ ލަންޑާއި ނިއު ދިއްލީގަ އެވެ.

ފްރެންޗައިޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ "މޭ ޖަހާ ރަހޫ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ރާޖޭޝް ސޭތީ އެވެ. އަދި ބަތަލާއަކު އިއުލާން ނުކުރާ މި ފިލްމުގައި ޖުމްލަ 7 ލަވަ ހިމެނޭ އިރު، ލަވަތަކުގެ ޅެންތައް ހަދައި ދޭނީ މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ ޖާވިދު އަހްތަހެރެވެ.

"މޭ ޖަހާ ރަހޫ" ރިލީޒް ކުރާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ.

ބަތަލާ އެމީ އިނީ ބަލިވެ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ލޯބިވެރިޔާ ޖޯޖް ޕަނަޔިޓޯއާ އެންގޭޖްވި ބަތަލާ އެމީ ޖެކްސަން ބަލިވެ އިން ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

އިންސްޓަގްރާމްގައި އޭނާ އެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރުމުން ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިން ވަނީ އެމީ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" ގެ ބަތަލާ އެމީ، 27، އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ބަތަލާއެކެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" ގެ ބަތަލާއަކީ ވެސް އެމީ އެވެ.

ރަހުމާން ހުރީ ރަންވީރާ ގުޅެން ތައްޔާރަށް

އިންކްއިންކްގެ ނަމުގައި ރަންވީރު ސިންގް ރިކޯޑް ލޭބަލެއް ލޯންޗްކޮށް، އޭގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ރެޕް ލަވަ ވެސް ނެރެފައި ވަނިކޮށް، އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހުމާން، ރަންވީރާ ގުޅެން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ރަންވީރާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާލަން އެބަ އަންނަން ކަމަށެވެ. އެ ޓްވީޓުން ލިބުނު ބޮޑު އުފަލާ އެކު ރަންވީރު ވަނީ ރަހުމާންގެ މިއުޒިކް އަޑު އިވޭ ލަވައެއް ޖަހައިގެން ކޮޓަރީގެ އެނދުމައްޗަށް އަރައި ފުންމައި ޖަހާ ވީޑިއޯއެއް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ރަންވީރާއި ދީޕިކާގެ އިޝްތިހާރެއް

ކައިވެންޏަށް ފަހު ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ އެކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ އިޝްތިހާރެއް ކުޅެފި އެވެ.

އޭސީ ބްރޭންޑެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ހަދާފައިވާ އިޝްތިހާރުގައި ދެ ތަރިން ވަނީ "ކައިވެނި ކުރެވުނީތީ ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށް" ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

ރަންވީރާއި ދީޕިކާ ވަނީ އެކުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ތިން ފިލްމު ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ "ޕަދުމާވަތު"، "ބަޖިރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި "ރާމް-ލީލާ" އެވެ.

ކައިވެންޏަށް ފަހު ދީޕިކާ ވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ވެސް އިޝްތިހާރެއް ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ އޭޝިއަން ޕެއިންޓްސްގެ ކުލަ އިޝްތިހާރެކެވެ.