އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ކުމްކުމް މަރުވެއްޖެ

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ލަވަތައް ކަމަށްވާ "މެރޭ މެހެބޫބް ގަޔާމަތު ހޯގީ" އާއި "ކަބީ އާރް ކަބީ ޕާރް ލަގާ ތީރޭ ނަޒަރު" އިން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ކުމްކުމް އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


މީޑިއާތަކުން ބުނީ 1950 އާއި 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދައިލި ބަތަލާ 86 އަހަރުގައި މަރުވީ މުސްކުޅި ބަލީގައި ކަމަށެވެ. ކުމްކުމް މަރުވި ޚަބަރާ އެކު ދަރުމެންދުރާ ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ފަންނާނުން ހިތާމަފާޅުކޮށް ޓްވީޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކެރިއަރުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމު ކުޅުނު ކުމްކުމްގެ ކެރިއަރުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޕިޔާސާ"، "ނަޔާ ދޯރް"، "ކޮހިނޫރު"، "މިސްޓަ އެކްސް އިން ބޮމްބޭ" އަދި "މޭމް ސާހެބް" ފަދަ އެތައް ފިލްމެއް ހިމެނެ އެވެ.

ކުމްކުމްގެ ރަންޒަމާނުގައި އޭރުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރުންނާ އެކު ފިލްމުތައް ކުޅުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިލިޕް ކުމާރާއި ޝައްމީ ކަޕޫރާއި ކިޝޯރް ކުމާރު އަދި ދަރުމެންދުރާ ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.

ކުމްކުމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ 1973 ގެ "އޭކް ކުވާރީ އޭކް ކުވާރާ" އެވެ. ހިންދީ ފިލްމުތަކުގެ އިތުރުން އޭނާ އަކީ ބޯޖްޕޫރީ ފިލްމުތައް ވެސް ކުޅުނު ބަތަލާއެކެވެ. އެގޮތުން 1963 ގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޯޖްޕޫރީ ފިލްމު "ގަންގާ މައްޔާ ތޯހޭ ޕިޔާރީ ޗަދައިބޯ" ގެ ބަތަލާ އަކީ ކުމްކުމް އެވެ.