މުނިފޫހިފިލުވުން / އަމިއްލައަށް މަރުވުން

އެކްޓަރު ސަމީރު ޝަރުމާ މަރުވެއްޖެ

ސަމީރް.

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު" ގެ ރޯލެއް ކުޅެމުން ދިޔަ އެކްޓަރު ސަމީރު ޝަރުމާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނީ އެ ސިލްސިލާގައި ޝޯރިއާ މަހޭޝްވަރީގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ 44 އަހަރުގެ އެކްޓަރު މިއަދު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފެނުނީ އޭނާ މުމްބާއީގެ މަލާޑްގައި ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓައި ކަމަށެވެ. ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަމީރު ދަންޖެހިފައިވާތާ ދެ ދުވަސްވަރު ވެދާނެ ކަމަށްވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި މަރާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ.

ސަމީރު އާންމުންގެ ތަރުހީބު ލިބުނު ވަރަށް ގިނަ ސިލްސިލާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ކަހާނީ ގަރް ގަރް ކީ" އާއި "ކިޔުނީ ސާސް ބީ ކަބީ ބަހޫ ތީ" އާއި "ވޯ ރެހެނޭ ވާލީ މެހެލޯން ކީ" އަދި "އިސް ޕިޔާރު ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫ" ފަދަ އެތައް ސިލްސިލާއެއް ހިމެނެ އެވެ.

ސަމީރު ވަނީ ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 2017 ގައި ރިލީޒްކުރި ސިދާތު މަލްއުތުރާ އާއި ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "އިއްތިފާގް" އާއި 2014 ގެ ސިދާތު އާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާގެ "ހަސީ ތޯ ޕަސީ" ހިމެނެ އެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 22 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 23%
icon sad icon sad 68%
icon angry icon angry 9%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކަސަބު

06 August 2020

އަނެއްކާ އާ ސުޝާންތެއް މަރުވީ. މިފަހަރު ކޮން ބަޔަކަށްބާ އިނގިލި ދިއްކުރާނީ. ވާހަކަތަކެއް ހަދާލައިގެން ނަމަވެސް ދައްކާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދެތިކިޕީ

06 August 2020

ރިއާގެ ލޯޔަރަށް ދިވެހިބަސްވެސް އެނގޭދޯ :ޕ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454