ފަޓުލޫނު ނުލައި އިންކަން އެނގުނީ ލައިވް ޝޯއެއްގެ ތެރެއިން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ނެޓްވޯކް އޭބީސީގެ ޝޯ ގުޑް މޯނިން އެމެރިކާ (ޖީއެމްއޭ) ގައި އެ ޝޯގެ އެންކަރެއް ގޭގައި އިނދެ ޝޯ ހުށަހަޅަމުން ދަނިކޮށް ބޮޑު ލަނޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.


ޝޯގައި ވިލް ރީވް ބައިވެރިވީ ގޭގައި އިނދެގެންނެވެ. އޭނާ ފެނުނީ ގަމީހަކާއި ކޯޓެއްލައިގެން އިށީނދެ އިނދެގެން ވާހަކަ ދައްކަނިކޮށެވެ. ސްޓޫޑިއޯގައި ތިބި ޝޯގެ ހޯސްޓުންނާ، ވިލް ބައިވެރިވީ ފްލޮރިޑާގައި ހުންނަ ރިޓަޔަމަންޓް ހޯމްތަކަށް ޑްރޯންގެ އެހީގައި ސިއްހީ ސާމާލު އުފުލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ.

ރީވް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، ޓީވީ ބަލަން ތިބި މީހުންނަށް ފެނުނީ އޭނާ ފަޓުލޫނެއް ނުލައި އިން ތަނެވެ. އިށީނދެގެން އިން އިރު ދެ ފައި އިނީ ފެންނާށެވެ. މި މަންޒަރު ވަގުތުން ގިނަ ބަޔަކު ފޮޓޯ ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކޮށް، ރީވްގެ ފަޓްލޫނު ކޮބައިތޯ އަހާފައިވެ އެވެ.

އަދި ބައެއް މީހުން ވަނީ ތިހިރީ ބަރަހަނާކޮށް ނޫންހޭ ބުނެ ޖޯކް ވެސް ޖަހާފައިވެ އެވެ. މިކަމެއް އަސްލު ދިމާވީ ކެމެރާ އަށް ކުއްލި އަކަށް އައި ހަރަކާތަކާ އެކު، ތިރި އަށް ޖެހުމުންނެވެ. އެހެންވެ ރީވް ތިރިން އެއްޗެއް ނުލައި ހުރިކަން ފަޅާއެރީ އެވެ.

ބައެއް މީހުން މިކަމަށް ޖޯކް ޖަހައި އަދި ފާޑުކީ ނަމަވެސް، ރީވް، 27، ގެ ދިފާއުގައި ވެސް ބައެެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ އިރު މިކަހަލަ ގޮތެއްވުމަކީ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ލޮކްޑައުންގެ މި ހާލަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގޭތެރޭގައި ވެސް އުޅޭނީ ވެސް މާ ބޮޑު ނިވާކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް، ރީވް އިން ހާލަތު ޓީވީ ބަލާ މީހުންނަށް ފަޅާއެރުމުން އޭނާ ބުނީ އިނީ ސޯޓެއްލައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ފަޓްލޫނެއް ލާން އެ ވަގުތު ބޭނުން ނުވީ ޓީވީން އޭނާ ފެންނާނީ ބަނޑުންމަތި ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތަކުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޖޯކަކަށްވެއްޖެ ކަމަށާއި މިކަހަލަ ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދެން ވިސްނާނެ ކަމަށެވެ.