އެންމެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ފިންލެންޑްގެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިން ލޯބިވެރިޔާ މާކަސް ރައިކޯނެންއާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.


މާކަސް، 34، އަކީ ފިންލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ އާއި ސަނާ ކައިވެނި ވާހަކަ ފޮޓޯތަކާ އެކު އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގެން އުޅުއްވާތާ 16 އަހަރު ފަހުން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން މަރުހަބާ ވެސް ކިޔާފައިވެ އެވެ.

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ސަނާ ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ގަ އެވެ.

ގައުމު ހިންގެވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ސަނާ ވަނީ 2015 އިން ފެށިގެން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ސަނާ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ ހަމައަށް ފިންލެންޑްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމާ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ސަނާ އަކީ މި ވަގުތު ގައުމެއްގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވި އެންމެ ޒުވާން ވެރިޔާ އެވެ. އަދި އެ ކަމަނާ އަކީ ފިންލެންޑްގެ ތިން ވަނަ އަންހެން ބޮޑުވަޒީރެވެ.