މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ހުއްދަދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކުޅޭ މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަދީފި އެވެ.


މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި ދުވަސްވަރު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ދިން ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މެދުކަނޑާލީ މި މަހު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭރު ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުންދިޔައީ ގައުމީ ޓީމު އެކަންޏެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހު 23 އިން ނޮވެމްބަރު ހަތަރަކަށް މާލޭގައި ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގްރޫޕް މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވާން މާޒިޔާ އިން ބޭނުންވާތީ އަވަހަށް ޕްރެކްޓިސް ފެށޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި އެދިފައިވަނިކޮށް އެޗްޕީއޭ އިން ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. ރަސްމީކޮށް ވަރަށް އަވަހަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށާން މާޒިޔާ އިން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޓީސީން އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޕްރެކްޓިސް ފަށަން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ހުއްދަދިންއިރު އަންގާފައިވަނީ އެފްއޭއެމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ އިތުރުން ވީހާ ވެސް ކޮންޓެކްޓް މަދުވާގޮތަށް މި ދުވަސްވަރު ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ.

މާލޭގައި ކުޅެން ރާވާފައި އޮތް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތަކުގައި ޓީސީ އާއި މާޒިޔާގެ އިތުރުން ދެން ކުޅޭނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އާއި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކްލަބްތައް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ފަށާއިރު މި ދުވަސްވަރު ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ރާވާނެ ގޮތްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތެއް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗިން ޓީމުން ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

އޭއެފްސީ އާއި ފީފާ އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ. މިއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް މި އަހަރު ރަސްމީ އެއްވެސް މެޗެއް ނޯންނާނެ އެވެ.