ވަގުފް ބިލްޑިންގް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ވަގުފު ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އިމާރާތްކުރި ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.


މާފަންނު މަދަރުސާ ޖެހިގެން އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދެވެ.

ދާރުލް އީމާންގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އިމާރާތުން ލިބޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކޮށް، އެ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށެވެ. ވަގުފު ބިލްޑިންގްގެ ތިން ބުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު ފަސް ބުރި ވަނީ މޯލްޑިވިއަން އަށް ދޫކޮށްފަ އެވެ.

މި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ވަގުފު ފަންޑަށް 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ވަގުފް ބިލްޑިންގް މިރޭ ހުޅުވައިދެއްވާއިރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު (ކ) އަރިހުގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ދެއްވި ލަފާފުޅުގެ މަތިން އިމާރާތްކުރި ވަގުފް ބިލްޑިންގުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އިސްލާމީ އިގްތިސާދަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު ބިންގަލެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެފަދަ އިމާރާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަަރަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދައުލަތުގެ އިގްތިސާދުގެ މުހިއްމު އެއް ބައި އަދާކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެން މިދަނީ ވަގުފްގެ މަސައްކަތް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަގުފް އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މިފަދަ އިތުރު އިމާރާތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަގުފް ބިލްޑިންގް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ އިތުރުން މިރޭ ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓާއި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ އިތުރުން ހައްޖު ޕޯޓަލް ވެސް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ.