2018 ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިދިކޮޅު މީހުން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން: ނިހާން

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނީ އިދިކޮޅު ހުރިހާ އެންމެން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ފަސޭހަ ކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް ޔާމީނަށް 2018ގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް، ހުޅުމާލޭ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވެސް އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީންނަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ވޯޓާއި، ޕީޕީއެމްގެ ވޯޓާއެކު ފަސޭހަކަމާ އެކު އެ މަނިކުފާނު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، އެ މީހުން ތާރީހުގެ ތެރެއިން ޖެހި އެއްވެސް ހިސާބަކުން ރައީސް ޔާމީން ފަދަ ބޭފުޅަކު ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. ވަޅު ޖެހިފައިވާ އިގްތިސާދު ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ގެންގުޅުއްވި ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް، ސީރިއަސްކޮށް އެ މީހުން ގަބޫލު ކޮށް އެއީ "ކްރެޑިބަލް" ފަރާތެއްކަން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ... އެ މަނިކުފާނު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިރޭ މި ފެށީ،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިމަގުގައި މި މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށް މެޑަމް ފާތުން ފެށްޓެވި މަސައްކަތަށް ތައުރީފް ކުރައްވަމުން ނިހާން ގޮވައިލެއްވީ 2018ގެ އިންތިހާބަށް ފަހު، ޖެހިގެން އޮންނަ އިންތިހާބަށް ވާދަ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން، އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް އެކަމަނާ ފަދަ އަނބިކަނބަލަކު ހޯދުމަށެވެ.