ޚަބަރު / ހދ. މަކުނުދޫ

މަކުނުދޫ ގެއެއްގައި ރޯވެ، ބޮޑު ބައެއް އަނދައިިފި

މަކުނުދޫގައި މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: އެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ --- ފޮޓޯ/ތިލަދުން

ހދ. މަކުނުދޫގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި އެވެ.

މަކުނުދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނިގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވިއިރު އެ ގޭގައި މީހުން އުޅެމުން ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެނީސް ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި އާންމުން ނިކުމެ ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އަލިފާން އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯވި ކަމަށް ބެލެވެނީ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަނުގަ އެވެ. އެތަނުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުދާ ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެ ގޭގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ އަނދައިފަ އެވެ.

އެ ގޭގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން އެހެން ގޭގެއަށް ވަގުތީ މިހާރު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 11 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 82%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 18%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘?

26 May 2023

މިފަހަކަށްއައިސް މިފަދަ ހާދިސާތައް ގިނަވަމުންދާއިރު ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ގޯސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޡުހާަ

26 May 2023

ކޮން ގެއެއް ކަމެއްވެސް ނޭގުނު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454