ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ނ. އަތޮޅަށް

އެންމެ ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.


މެޑަމް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދުލީ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ އެ ދަތުރުފުޅުގައި ކެނދިކުޅުދޫ، ލަންދޫ، ހޮޅުދޫ، މަނަދޫ އަދި ވެލިދު އަށް މެޑަމް ވަޑައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. އިއްޔެ ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ލަންދު އަށް ވަޑައިގެން، އެކަމަނާ ވަނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށި ބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ފައްޓަވައިދެއްވާފަ އެވެ.

އަދުލީ ވިދާޅުވީ މެޑަމްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހާލު ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އެކަނިވެރި މައިންނަށް ބައްދަލުކުރައްވައި ދިމާވާ ދަތިތައް ބައްލަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން މެޑަމް ބައްދަލުކުރައްވައި ހާލު ބައްލަވާނެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުންނާއި އެކަނިވެރި މައިންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި ދަތިވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ބެލެވިގެންދާނެ،" އަދުލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް، ލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަސްޓް ލޭޑީ ސޯޝަލް މީޑިއާ

މި ދަތުރުފުޅަކީ މިދިޔަ މަހު މެޑަމް ފެއްޓެވި "އެންމެ ގާތުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދުލީ ވިދާޅުވީ މި އަަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެންމެ ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހުމަށްވުރެ ބޮޑަށް، މެޑަމް ކުރައްވަމުން އަންނަ އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތެއް،" އަދުލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އަދި ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއްނެތި ހުރިހާ އެންމެންނާ ވެސް މެޑަމް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މެޑަމްގެ އަރިހުގައި މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމާއި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން ރަޝީދުު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.