އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ އެފްްޕީއައިޑީގެ ޚިޔާނާތް: އަބްދުއްރަހީމް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ އެފްޕީއައިޑީގެ ޚިޔާނާތްް ކަމަށާއި އެހެންވެ ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަ ދެއްކެން އޮތީ ހަމަ އެކަނި މި ސަރުކާރުގެ އެކަނި ނޫން ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޕީޕީއެމަށް އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންތަކެއްގެ ފޯމު ހަވާލުކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ގައުމީ މަސް ކުންފުނި އެފްޕީއައިޑީގެ ޚިޔާނާތް ކަމަށެވެ. އެއީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދައުރުގައި ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ޚިޔާނާތެކެވެ. މި މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިސް ނަގައިގެން އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

"އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާއިރު، ކޮބައިތޯ އެފްޕީއައިޑީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ، މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް، މި ހިޔާނާތް ހިނގައިިގެން ދިޔައީ ކޮން ސަރުކާރެއްގައިތޯ ވިސްނާލަން ޖެހޭ،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. "މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ތިމާމެންގެ ފަސްބަޔަށް އެބަޖެހޭ ބަލާލަން."

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމާ "ކުޅުމުގެ" ހިތްވަރާއި ފަންވަރެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ނެތެވެ. ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅިފައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީނާ އެކުގައި ދެވެން އޮތް ހިސާބަކަށް ދާން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް ގެންނާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، ޗާޓުން ބޭރުނުވެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގައުމަށް އަންނަ ތަރައްގީއަކީ މާދަމާގެ ޒުވާނުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ނަން އަކުރުން ލިޔާނެއް ތަރައްގީއެއް، މީގެ 50 އަހަރަށް ބެލިނަމަވެސް، މިވަރުގެ ތަރައްގީއެއް ނާދޭ،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފްޕީއައިޑީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކީ 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންމަތިވި މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނީ މައުމޫން ވެރިކަމުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އިލްޔާސް އިބްރާހިމް އާއި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ ކުރީގެ ފިރިކަލުން އަބްދުއްސައްތާރު އަލީ (ސަޓޯ) ގެ މައްޗަށެވެ.