ފާރިސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް ހާޒިރުކުރީ، ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފާރިސް ހާޒިރުކުރީ، މައުމޫން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު، ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރެއްވި ގޮތާ ގުޅޭ ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަކަށެވެ.

މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ތުހުމަތު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ފާރިސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ، ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ފާރިސްއާ ސުވާލުކުރީ އޭނާއާ ގުޅުމެއް ނެތް މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފާރިސް ވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މި މަހު އެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. މި މަހުގެ 14 ގައި އޭނާ އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކުރީ، 2008 ގައި ނެރުނު ތީމުގޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފާރިސްގެ ބައްޕާފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ ވެސް ކުރިން ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މަސީހުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން މެމްބަރުންނަށް ބިރުދެއްކަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފާރިސް ޕީޕީއެމް ތަމްސީލުކުރެއްވި މައްސަލަ ޕީޕީއެމުން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ފާރިސް ކުރެއްވި ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިންޒާރު ވެސް އެ ޕާޓީން ވަނީ ދީފަ އެވެ.