މަސީހުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރީ 48 ވޯޓުން، މިހާރު 54 މެމްބަރުން ހަމަވެއްޖެ: އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 48 ވޯޓުން ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު އެ އަދަދު 54 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަންގައި މިހާރު 54 މެމްބަރުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އަބްދުއްރަހީމް ފޯނުން ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ ތަފުސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން މީގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވެސް 54 ވޯޓު ހޯދާފައިވެ އެވެ.

ކުރިން އެ އަދަދަށް ވޯޓު ހޯދި ނަމަވެސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުގައި އެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެ، ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގައި އޮތް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ގެއްލިފަ އެވެ. މަސީހް ވަކިކުރެވޭނީ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްވީ ޕީޕީއެމާއި/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ 46 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓް؛

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ޕީޕީއެމާ ގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެ ޖަލްސާ ވަރަށް އަވަހަށް ބާއްވާނެ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މަސީހްގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބުނާއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ، އެމަނިކުފާނު ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅޭނީ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ކުރިން އެކަމަށް ބޭނުންވަނީ 15 މެމްބަރުންނަށް ވުރެ މަދު ނޫން މެމްބަރުންގެ ސޮޔެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ގެނައި މި އިސްލާހާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނަމުން އަންނަނީ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 42 މެމްބަރުން ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދޮޅުމަހުގެ ޗުއްޓީ އަށް ފަހު މަޖިލިސް ފަށާތަނުން މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.