ބޫޓެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އެތެރެކުރި ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި

އަރައިގެން ހުރި ބޫޓު ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.


ކަސްޓަމްސް އިން މިރޭ ބުނިގޮތުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މާލެ އައި ފިރިހެނެއްގެ ބޫޓު ތެރެއިން އަތުލައިގަތީ ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ ހެރޮއިން ކަމަށެވެ. މަސްތުވާތަކެތި އޭނާ އެތެރެކުރީ ކޮން ގައުމަކުން ކަމެއް ކަސްޓަމުން ނުބުނެ އެވެ.

އެތަނުން ބުނިގޮތުގައި އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަގު ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މާލޭގެ ދެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށްގެން ވެސް ކިލޯއަަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގެންފަ އެވެ.