ވެރިކަން ވައްޓާލަން ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އުޅޭ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕިއެމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް އިއްޔެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.


އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރު ވައްޓާނުލެވިއްޖެ ނަމަ ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

"...އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް މެމްބަރުންގެ ތާއީދު އިތުރުވަމުންދާތީ ނަޝީދު ހުންނެވީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި،" ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެ، ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތައް ދެމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި ޚަލީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައިވެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ މެމްބަރުންނަށް އެސްއެމްއެސް ފޮނުއްވައި އަދި ގުޅައި އާދޭސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައިގެން، ރާއްޖޭގެ "ޝެއިޚުންނަކީ ޓެރެރިސްޓުން" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވި ގޮތަށް ނަޝީދު މިހާރު އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް، ގާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ސިފަކުރަމުން ދަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އެކަމަށް ތަފާތު ހުރަސްތައް ސަރުކާރުން ވަނީ ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ.