ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުން ތިން މަސް ވަންދެން މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގައި ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ތިން މަސް ދުވަހަށް މާލޭގެ ހައި ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު އަމުރެއްގައި އަންގާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުން މާލޭގެ ހައި ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ފަނޑިޔާރުން މާލޭގެ ހައި ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހޭނީ އެ ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް އެ އަމުރުގައިވެ އެވެ.

އައްޑޫގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދާއި ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި ފަނޑިޔާރު ޝުއައިބު ހުސައިން ޒަކަރިއްޔާ އެވެ.

އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް މާލޭގެ ހައިި ކޯޓުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ހުރުމުންނެވެ. މާލޭގެ ހައި ކޯޓުގައި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނުނިމި ހުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ ހަ މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ އަމުރުގައިވެ އެވެ.

އެ އަމުރުގައި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންގާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަންގާފައިވެ އެވެ.

މާލޭގެ ހައި ކޯޓުގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދެވެ.