ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިިީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި، އޭނާ އަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ މައި ޖަގަހަ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް މ. ކުނޫޒް ކައިރީގައި މިދިޔަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކޮށް، ބަޔާން ނެގުމަށް މާދަމާ ހަވީރު 5:00 އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އެ ޗިޓުގައި ސަމީރަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި މިދިޔަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަމީރު ހައްޔަރު ވެސް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ފޯނު ނަންބަރު ދިނުމާއި ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ޝަރުތުކޮށް ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

ސަމީރު ދޫކޮށްލިއިރު، ފުލުހުން ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއް ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމާއި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާ އަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ތަނަކުން ފިލައިގެން ދިއުމާއި އާއްމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ތުހުމަތު ހިމެނެ އެވެ.

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ސަމީރު ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.