ރާއްޖޭން ގުދުސް ގަރާރު ސްޕޮންސަ ކޮށްފި

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އިއުތިރާފްވުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅާ ގަރާރަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ގަރާރު ރާއްޖެ އިން ކޯ ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.


އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. އަލީ ނަސީރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގުދުސްއަކީ މުސްލިމުންގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަކަށް ރާއްޖޭން ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިރުމަތީ ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ގަބޫލުކޮށް، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ނަސީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަސީރު ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

މި ފަހަރުގެ ގަރާރު އާންމު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅީ ތުރުކީ އާއި ޔަމުންނެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ރާއްޖެ ތެދުވެފައި މިވަނީ، އެ ގަރާރަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމުތަކަށް، އެމެރިކާ އިން ދެމުން އައި މާލީ އެހީތައް ކަނޑައިލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އިއްޔެ އިންޒާރު ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ. އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ކަން ރައީސް ޓްރަމްޕު އިއުލާން ކުރެއްވީ މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުމަކީ ބާތިލު ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ގަރާރެއް، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މިސްރުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެމެރިކާ ވަނީ އެ ގަރާރު ވީޓޯ ކޮށްފަ އެވެ. ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ގުދުސްގެ ގަރާރު ފެއިލްކޮށްލި އިރު، މިއަދު ބާއްވާ، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަށް އެ ގަރާރު އަލުން ހުށަހަޅަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ނިންމެވުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށެވެ. މެދުއިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހަ ގެނެސް ލޭއޮހޮރުވުމާއި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވޭނީ ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލްގެ ވަކި ދައުލަތެއް ގާއިމް ކުރާނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީގެން ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ފޭރިގަނެ އިރުމަތީ ގުދުސް އަޅުވެތި ކުރީ 1967 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ބިން އަޅުވެތި ކުރުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ދައުވާ ކުރަމުން އަންނަނީ މުޅި ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ދަނީ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 10 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައި، އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފަ އެވެ. އަދި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ އަތް ދަށުވެ، ފަލަސްތީނުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.