ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން، ސަރުކާރާއި އެ ދާއިރާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން، ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންނާ އެކު އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯ ގައި، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2016 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ، ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހާދިސާތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަ ޝޯތަކެއް ބާއްވާނެ އެވެ.

ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެންޓި ކެމްޕޭންތަކެއް ބަޔަކު މި އަހަރު ކުރި ކަމަށެެވެ. އެކަމަކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ދޫ ދިނުމެއް ނެތި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއިން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށް ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެރައިވަލްގެ އިތުރުން ވެސް ބައިވަރު އިންވެސްޓްމެންޓްސްތައް އައިސް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި އިތުރު އެނދުތައް އިތުރުވެފައި ވަނީ،" ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޖާގަ ތަނަވަސްވެ، އެ ދަތިތައް ވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްލުވާނެ އެވެ. އެއާއެކު، އަންނަ އަހަރަކީ ވެސް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.