ހާބަރު ފުޑް ކޯޓްތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރަން ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.


އެ ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މިހާރު ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 26 ކެފޭ ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވައިލި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން އިއްޒުއްދީން މަގާ ވީ ފަޅީގައި ހުންނަ 12 ކެފޭގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިމުގެ ހުއްދަ ދޭން އެސްޓީއޯ އިން ކުރިން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އާއިލާތަކަށް އުފާވެރިކަމާ އެކު އުޅެވޭނެ މާހައުލަކަށް ފުޑްކޯޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުޑް ކޯޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުޅުވައިލި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުމުން ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އަށް އަންގައިފަ އެވެ.

އެ ތަނަކީ ވައި ބަންދުނުވާ ގޮތަށް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ކެފޭތަކެއް ކަމަށްވާތީ، އެ ގޮތަށް އެ ތަން ބާއްވައިގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ނުހެދޭނެ ކަމަށް، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ބުނެ އެވެ. އެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރެވޭނީ އެހެން މީހުންނަށް ދުމުގެ އަސަރުނުކުރާ ގޮތަށް ހާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ ވަކި ބައެއްގަ އެވެ.