ނަޝީދުގެ ޓްވީޓެއް ވަހީދު ރީޓްވީޓް ކުރައްވައިފި!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މިއަދު ރީޓްވީޓްކުރައްވައިފި އެވެ.


ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓެއް، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ނައިބު ރައީސް ވަހީދު ރީޓްވީޓް ކުރައްވާފައި މި ވަނީ، ފެބްރުއަރީ 7، 2012ގައި ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ދެ ބޭފުޅުންގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ރުޅިވެރިކަމެކެވެ.

ޖަލުގައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައި ވަނިކޮށް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދައުރުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުން ވާނީ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނޫން ކަަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔަމީން ވެރިކަން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވަސްވަރު އެމަނިކުފާނާ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ވަހީދު ވަނީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބާއްވަވައިފަ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވަހީދު ފަހުން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކާ އެކު އެވެ.