ނޫސްވެރިންނާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތުން ލިބުނީ ބޮޑު ސިހުމެއް: ޖޭޕީ

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އިއްޔެ ހަވީރާއި ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ނޫސްވެރިންނާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލު ކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމައަށް ސިހުން އަންނަ މިންވަރަށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.


އެއްވުން ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި އަދި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާއިރު، ޖޭޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.

އިދިކޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖޭޕީން ބުނީ ސީދާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަމަލަ ދިނުމަކީ ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކު ވެއްޓިފައިވާއިރު، އެހެން ނޫސްވެރިންތަކެއް އޭނާ އަށް އެހީތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

"މީގެ އިތުރުން ސުލްހަވެރި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ލޯބި ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ރަހުމް ކުޑަކަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ގަދަރެއް، އިހުތިރާމެއް ނުކުރާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ،" ޖޭޕީން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެ، އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ފަހަކަށް އައިސް ބާއްވާ އެއްވުންތައް ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް އިއްޔެ އާއި ރޭގެ އެއްވުންތަކުގައި ފުލުހުން ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެ ހަރަކާތް ކަވަރު ކުރުމަށް އުޅުނު ނޫސްވެރިން ބުނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސީދާ ނޫސްވެރިންގެ މޫނަށް އަމާޒުކޮށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމާއި އެއްވުން ކަވަރު ކުރުމަށް ގަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމާއި އަނިޔާ ކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން ބުންޏެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަނަށެވެ. އޭނާ ރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާއިރު ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަނީ ހަން މަށައިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަން އަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް އަނިޔާތައް: ފުލުހުން އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ބުނޭ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ވިދާޅުވީ، ހުސެއިންގެ އެތެރެހައްޓަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

"ބޫޓުން ޖަހާފައި ހުރި ކަމުގެ ނިޝާން ވެސް ފެންނަން އެބަހުރި. ހުސެއިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ޕޮލިހަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވެހިކަލުން ބޭލި ވަގުތު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ،" ފިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަނަށް އޭޑީކޭގައި ރޭ ފަރުވާ ދެނީ: އަދިވެސް އޮތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި.

ރޭގެ އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންއެއްގައި، އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވަނީ އާންމުން ނުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ވީޓީވީގެ ނަން ވަކިން ފާހަގަ ކުރައްވައި، "ފިތުނަފަސާދަ" އުފައްދާ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީންނާއި ވީޓީވީން މިކުރާ ހުރިހާ ވެސް މަސައްކަތަކީ މި ރާއްޖޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް. ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ ނޭނގި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތް. ދޭތެރެ ޖައްސަން ކުރާ މަސައްކަތް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް އޮތް ކަން ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.