ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓައިދިން ރާޑަރުތައް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ އިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ރާޑަރުތައް މަސައްކަތް ނުކުރާ ނުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ "އިންޑިއަންސް އެކްސްޕްރެސް" ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯސްޓަލް ސަވައިލަންސް ރާޑަރު ސިސްޓަމްތައް (ސީއެސްއާރުއެސް) ޓްރާންސްމިޓް ކުރުން ހުއްޓާލުމުން އެކަމުގެ ދަތިތައް އިންޑިއާ އަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ނޫހުން ބުނި ގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ތިން ރާޑަރު ސިސްޓަމެއް ބަހައްޓައިފަ އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން އެފަދަ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓީ 2015 ގަ އެވެ.

"އެކަމަކު، އެ ވަސީލަތްތައް ޓްރާންސްމިޓެއް ނުކުރޭ،" ދިފާއީ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދޮގެއް ކަމެއް ނުވަތަ ތެދެއް ކަމަކަށް ވެސް ވިދާޅެއް ނުވި އެވެ.

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި 10 ރާޑަރު ސިސްޓަމް ބަހައްޓަން ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައި ވިޔަސް، ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މުހުލަތު ދީގެން ވެސް، ބާކީ ހަތް ރާޑަރު ސިސްޓަމް ނުބަހައްޓާ ކަމަށް އެ ނޫހުގައިވެ އެވެ. ރާޑަރު ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓާ ނިންމަން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ވެސް ނޫހުން ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރަނގި ހެލިކޮޕްޓަރު. މި ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އެ ނޫހުން ބުނި ގޮތުގައި ރާޑަރުތައް މަސައްކަތް ނުކުރާ ނަމަ، ރާއްޖެ ކައިރި އާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ޗައިނާގެ ހަރަކާތްތައް ބަލަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހެލިކޮޕްޓަރުންނެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަނީ ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިންނެވެ.

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ފޯނުން ގުޅުއްވައި، މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅުވައިގެން އިންޑިއާ އަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.