ރާއްޖެ އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ދޭ އެހީ ފުޅާ ކުރާނަން: ކުވައިތު

ރާއްޖެ އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ދޭ އެހީ ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝެއިހް ހާލިދު ހަމަދު އަލް ސަބާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ކުވައިތަށް ވަޑައިގެންނެވި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އާސިމް، ކުވައިތު ފަންޑުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އާސިމް، ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ގައުމު ދޭތެރޭގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އާސިމް ވަނީ ކުވައިތު ސަރުކާރުން އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ރޮނގުން ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ކުވައިތުން ވެދެމުން އަންނަ އެހީތައް ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވާރަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުވައިތު ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން އެހީތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވައި، ރާއްޖެއާ މެދު ގާތް ގުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އާސިމް ވަނީ ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުވައިތު ފަންޑުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާސިމް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އާސިމްގެ އަރިހުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސެކްރެޓަރީ ބައިލެޓްރަލް އަހުމަދު ޚަލީލާއި ރާއްޖެ އިން ކުވެއިތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ނޮން- ރެސިޑެންޓް ސަފީރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ޑިރެކްޓަ އަބްދުލް ވާރިސް ސައީދު ވެސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ކުވެއިތާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރީ ޑިސެމްބަރު 1، 1977 ގަ އެވެ.