ސައުދީގެ ވެރިރަށަށް ހޫތީން ދިން ހަމަލާ ރައީސް ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން މިސައިލް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.


ރައީސް އެ މެސެޖްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި އެ ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށާއި ސައުދީ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގައި އަބަދުވެސް ސާބިތުކަމާ އެކު ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އަދި ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް ސައުދީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވެސް ރާއްޖެއިން ސައުދީއާ އެކު ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށް ރައީސްގެ މެސެޖްގައިވެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ފަހުން ސައުދީއާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ.