ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް އީރާންގެ މަސްބޯޓެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ

ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް އީރާންގެ މަސް ބޯޓެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.


އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ބޯޓު ފެނުނީ ހއ. އުލިގަމާ 17 މޭލު ބޭރުން، ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން، މިއަދު ހަވީރު ކަމަށެވެ. ކަންނެލި މަސްވެރިކަންކުރާ ރާއްޖޭގެ ދޯންޏަކުން ދިން މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ކޯސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދެއް ގޮސް ބެލި އިރު އެ ބޯޓު ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތީ ހުންގާނު ބިނދިގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

މިއީ 65 ފޫޓު ދިގު، ލަކުޑި ބޯޓެއް ކަމަށާއި އޭގައި ތިބީ އީރާންގެ ހަ މީހަކު ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. އެ ބޯޓު ކައިރީގައި ކޯސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދެއް އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް މީގެ ކުރިން ވެސް ބޭރުގެ ބައެއް މަސް ބޯޓުތައް ކޯސްޓްގާޑުން އަތުލައިގެންފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޯޓުތައް ހިމެނެ އެވެ.