ޚަބަރު / ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ

މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ އިންނެވި ކާރު އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ އިންނެވި ކާރުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވެފައި: އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވި 23 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޒެނީޝާ އިންނެވި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މެންދުރު ފަހު ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވީ ވިލިނގިލި މިސްކިތެއްގެ މުދިމަކަށް އުޅޭ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށެވެ. ސައިކަލުގައި އިން އެ ޒުވާނާގެ ބޮލަށް އަނިޔާވެ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް ފަރުވާ ދިނެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ޒުވާނާގެ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކްސްރޭ ވެސް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ސީރިއަސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލިނގިލިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ މެންދުރު 2:45 ހާއިރު އެ ހާދިސާ ހިނގީ ރަށުގެ އަމީނީ މަގުން، އަތޮޅު ވެހި ކައިރީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށް، ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

"މި ރަށުގެ ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ކާރެއް، މިނިސްޓަރު ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ކުއްޔަށް ހިފީ. ރަށުގެ އަމީނީ މަގުން، އަތޮޅުވެހި ކައިރީގައި އެ ހާދިސާ ހިނގީ. ކާރު ދުއްވަން އިނީ ފުލުހެއް. އެ ކާރާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލާއި ކާރު މިޖެހުނީ. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ މިނިސްޓަރު އަތޮޅު ވެއްސަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅެނިކޮށް ހިނގި ކަމެއް ހެން،" ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

ޒެނީޝާ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ރަސްމީ ދަތުރެއްގަ އެވެ.

6 ކޮމެންޓް, 86 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 24%
icon angry icon angry 58%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކިއުންތެރިއެއް

03 May 2018

ފޮޓޮއިން ފެންނަނީ އެހާދިސާ ހިގިގޮތް ކަމައް ވާނަމަ، އިންޓަނޭސްނަލު ޓުރެފިކު ގަވަދުންވިއާ މާރަގަޅައް ވެސް ކާރު ދުއްވި ބޭފުޅާއައް ހެދިފައިން ގޯހެއްކަން އެނގޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮކި

03 May 2018

ތި ދެންނެވީ ރަނގަޅުވާހަކައެއް އެކަމަކު އިންޓަނޭސްނަލު ޓުރެފިކު ގަވަދު އެއީ ކޮންތާކު ހޯއްދެވި އެއްޗެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހިތާ

03 May 2018

ތި ކާރުގަ ޓެކްސީ ބޯޑެއް އަދި ނަންބަރެއްވެސް ނެތް . ދެން ކިހިނެތް ޓެކްސީ އަކަށް ވަނީ....

The name is already taken The name is available. Register?

އެހެންތޭ

03 May 2018

މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ އިންނެވި ކާރު އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ ނަމަ އެއަނިޔާވީ އެ ޒުވާނާ ނުބަލާ ދުއްވާފައި އައުމުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

Fuletdhonbe

03 May 2018

Dhen މަހަށް ދޭދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމު އިދުރީސް

04 May 2018

ބަލަކޯޑިނޭޓަރައް ނުފެނޭތަ ކާރުކަނާއަތައް އަނބުރާފަ އޮއްތަނެއް ކަނާްއަތައް އަބުރާމީހަ ޖެހޭނެ ކުރިމަތިން ބައިސްކަލެއް އަޔަސް ބައިކަލައް ތަންދޭން އަދި ވާއަތައް ގޯޅި އެޅިއަސް ބައިސްކަލު ދުއްވަން ހާސްމަގެއް އޮތްނަމަ އެމައެގުން ދަތުރުކޫރާ ބައިސްކަލައް ތަންދޭ! ކޯޑިނޭޓަރައް ލައިސަންސު ލިބުނީ ގޭގައޮއްވައޭ މަމެން ބުނާކަން ނެތިން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454