ބްރިޖު އަޅަން ހެދި ޕްލެޓްފޯމުގެ ބޮޑު ބައި ނަގައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތަށް 2016 ގައި ހެދި ޕްލެޓްފޯމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނަގައިފި އެވެ.


ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅުލޭ ކޮޅަށް މި ދަގަނޑު ފާލަން ނުވަތަ ޕްލެޓްފޯމު އަޅާފައި ވަނީ ފުން ކަނޑަށް ދަގަނޑު، ބިޔަ ހޮޅިތައް ފައްތައިގެންނެވެ. އޮގަސްޓު، 2016 ގައި ބްރިޖުގެ ޕައިލް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ފެށީ އެ ޕްލެޓްފޯމު ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ.

އެ ފާލަން ހަދަމުން ދިޔަ އިރު ބައެއް މީހުން ހީކުރީ އެއީ އަސްލު ބްރިޖް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބްރިޖް އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އާންމުންނަށް އެކަން ސާފުކޮށްދިނެވެ.

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އުފުލުން ފަދަ މައިގަނޑު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރީ އެ ޕްލެޓްފޯމު މަތީގަ އެވެ. އެކަމަކު ބްރިޖު އަޅާ ނިމިފައިވާތީ، އެ ފާލަމުގެ މެދުން ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

ބްރިޖްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރަން އެޅި ޕްލެޓް ފޯމު --ފޮޓޯ/މިހާރު

ބްރިޖު ހުޅުވަން ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާއިރު، ދެން އޮތީ ތާރު އެޅުމާއި ލައިޓުތައް ހަރުކުރުމެވެ. އެ މަސައްކަތް ވެސް ނިންމައި އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ބްރިޖުގައި ވެހިކަލްތަކަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ލޭން އޮންނާނެ އެވެ. އެއީ ހުޅުލޭ ކޮޅަށް ޚާއްސަ ދެ ލޭނާއި މާލޭ ކޮޅަށް ދެ ލޭނެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ދެ ފަރާތުން ބައިސްކަލް ދުއްވޭވަރުގެ ލޭނެއް ވެސް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ފެރީގައި ކުރާ ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިނެޓުގެ ދަތުރު، ބްރިޖާ އެކު ތިން މިނެޓަށް އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު ބްރިޖުން ގުޅާލާފައި. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން 116 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ އެވެ. އަދި 72 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީ އެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރެ އެވެ.