ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ލޯގޯގެ ސިފަޔަށް ސަޕޯޓަރުން އެތުރިލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ލޯގޯގެ ބައްޓަމަން އެތުރި ކެމްޕޭންގެ ފޯރި ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއީ މިފަހަރުގެ ކެމްޕޭންގައި ފެނުނު ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ.


ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ބުންޔާމީނާއި އެ ކުންފުނީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބުންޔާމީން "މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ހަރަކާތުގައި 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ހިނގަނީ

"ރައީސް ޔާމީން 2018" ކެމްޕެއިން ލޯގޯގެ ބައްޓަމަށް ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުން އެތުރުމަށް ފަހު، އެމީހުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ހިނގާލައިފަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް އެމީހުންގެ ތާއީދު އޮތް ސަބަބު ހާމަކޮށް، އެކި ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރަމުން ގެންދިޔަ އެވެ.

ބުންޔާމީން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް، ހުޅުމާލޭގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ޕީޕީއެމުން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ވެސް ކާމިޔާބުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އާންމުންގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އެ ހަރަކާތްތަކަށް ލިބޭ،" ބުންޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުޑައެއް ހިފައިގެން.

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ހުޅުމާލޭގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެގޮތުން، ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ، ފްލެޓުތަކުގައި ހަރު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ބައިވެރިވެ، ޕާޓީގެ ދިދަ ވަނީ ފްލެޓުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

ހުޅުމާލެއަކީ މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ބޮޑު ފޯރިއެއް ނަގާ އެއް އަވަށެވެ. އެގޮތުން، ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިދަ ފަތި ދެމުމާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑުތައް ވަނީ ހަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ ވެސް ހަރުކޮށްފަ އެވެ.