ގިނައިން ބާތިލްކުރީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ފޯމު: އިބޫ

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލުމަށް ހުށަހެޅި 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފޯމު، މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި އުނގޫފާރުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ވެރިކަން ހިންގާ ޕީޕީއެމާ ގުޅިގެން ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތައް ގަޑުބަޑު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި ވަނީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ބާތިލު ކުރި ކަމަށް ބުނެ އިއުލާންކޮށްފައި. މީގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަކޮށް ގިނައީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. "އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ ސިލޯނަށް. ބާތިލްކޮށްފައި އޮތީ."

ނަމަވެސް ވޯޓު އޮޅުވާލަން މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ކުރިމަތިވަމުންދާ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް، ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގެން ހުންނަވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު ބަލާނަން އެބޭފުޅުންނަށްތޯ އޮޅުވާލެވެނީ ނޫނީވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްތޯ ކެރިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނީ. ހަމަ އެންމެ އިންޗިއެއް ވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ އުނގޫފާރުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ / އެމްޑީޕީ

މީގެ އިތުރުން އިބޫ ވަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

"ޑރ. އަފްރާޝީމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އަޙެއް، ރަހުމަތްތެރިއެއް، ރައްޓެއްސެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަފްރާޝީމް އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވި ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އިބޫއޭ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ތިމަން ހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ ހުންނާނީ އެމްޑީޕީގައޭ. އެހެން ނަމަވެސް ތިމަންނަ ޕީޕީއެމްގައި މި ހުރީ ރައީސް މައުމޫނަށްޓަކައޭ. ރައީސް މައުމޫނަކީ ތިމަންނަ ވަރަށް ލޯބިވާ، އިހްތިރާމްކުރާ ބޭފުޅެކޭ."

ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ނޭނގޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން އިބޫ ވަނީ މިފަދަ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރާނެ އެއް މަސައްކަތަކީ މި ގޮތަށް ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީސްމީހުންގެ ހަގީގަތް ހޯދައި އެއީ ކިހިނެއްވެފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލައި އެކަންތައްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފަދަ މަރުތައް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން ރާއްޖެ ނާމާން، ބިރުވެރި ތަނަކަށްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ވެއަތުވެދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރަކީ މި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބިރުވެރި، ނާމާން، އަހަރުތައް. ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރަށްފަހު މި ރާއްޖޭގެ މަގުތަކުގައި 31 މީހުން ވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތްގޮތަށް މަރާލެވިފަ. އޭގެ ތެރޭގައި 23 ޒުވާނަކު ވެސް ހިމެނޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅަށް އިބޫ ފެއްޓެވި ދަތުރުގައި ވަނީ ނ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ރ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިއަދާއި މާދަމާ މި އަތޮޅުގެ އިތުރު 10 ރަށަކަށް އޭނާ ދަތުރު ކުރައްވާނެ އެވެ.