ހަތަރު ލީޑަރުން ގުރުބާން ވަނީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި: ފައިސަލް

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނަމުން ގެންދާތީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެކަމަށް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.


ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ފީވަކުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ހަތަރު ލީޑަރުން ގުރުބާން ވަމުން އަންނަނީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި ކަމަށެވެ.

އެއީ، ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ގޭބަންދުގައި ހުންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އިތުރުން ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނިކޮށް ބޭރަށް ވަޑައިގެން ހިމާޔަތް ހޯއްދައިގެން އުޅުއްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވެރިކަން ހޯދައި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައި ދޭނީ ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

އިސްލާމް ދީންވެސް އަންގަވާފައި ވަނީ ހެޔޮ ކަންކަން ކުރަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ވަކިވެ ނުގަތުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފައިސަލް މިސާލު ދެއްކެވި އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދާނީ ގުޅިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތިޔަ ބޭފުޅުން އަޑު ނާއްސަވާތި ގުޅިގެން ކަންކަން ނުކުރެވޭނޭ ބުނާ ވާހަކަ. އަޑުގަނޑުމެނަށް އަޑު އެބައިވޭ. އެއީ ލަދުވެތި ވާހަކަ. ގުޅިގެން ކަމެއް ނުުރެވޭނެއޭ ގުޅިގެން ކާމިޔާބު ނުހޯދޭނެއޭ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޑު ނާއްސަވާތި،" ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިސްލާމް ދީން އަންގަވާފައިވަނީ އަދުލުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ކުރަން ކަމަށްވާއިރު ސަތޭކަ ޕަސެންޓު އިސްލާމީ މި ގައުމުގައި މިހާރު ކަންކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ގެންދަވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރަކީ ދެބަސްވުންގިނަ އަދި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވުރެ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި އުޅޭނެ ބައެއް ކަމަށް އެ ދެބޭފުޅުން ދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.