ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ވެެސް ދައުވަތު ދީފި

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބާއްވާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.


ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސަރުކާރުން ދައުވަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓް

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުރިހާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ. އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުންނެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސަރުކާރުން ދައުވަތު ދިންއިރު، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ މެދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ގިނަ ފާޑު ކިޔުންތަކެއް ސަރުކާރަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އަންނަ މަހު ބާއްްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިހާރު ގެންދަވަނީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ އާއި ފައިސަލް ވެސް ދަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ އެކު އެކި އަތޮޅުތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ފަސް މެމްބަރަކު މިހާރު ވެސް ބަންދުގައި އެބަ ތިއްބެވި އެވެ.