ވޯޓު ލާ ދުވަހަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ ދުވަހެއް ނޫން: އިބޫ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އޮންނަ އިރު އެއީ ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ ދުވަހެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު، ގދ. ނަޑެއްލާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގއ. އަދި ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އިބޫ ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ނަޑެއްލާގެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ވަނީ ހިޔާލުތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު ނެތިކޮށްލާ، ބާރު އޮތީ ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި ކަމަށް ދައްކަވައިގެން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، ރައްޔިތުން އެކަން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ނަޑެއްލާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

"ރައީސް ޔާމީން އަމަލުތައް ހިންގަވަމުން ގެންދިޔަ އިރު ވެސް، ރައްޔިތުން ދިޔައީ ތިއީ ގޯހެކޭ ބުނަމުން. ނަމަވެސް އެކަމަށް ކުރިމަތިލި އެންމެން ވަނީ ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބަންދު ކުރެވިފައި،" ޖަލު ހުކުމެއްގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެތައް ބަޔަކު ޖަލުގަައި ބަންދުކުރިޔަސް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ނުކުމެވަޑައިގެން ތިޔަ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ބަދަލު ގެނައުމަށް ވޯޓު ދެއްވާ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ނިންމަވާ ނިންމެވުން ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނެ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޑެއްލާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ގދ. ރަތަފަންދޫ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހަކީ ރައްޔިތުން ހުކުމް ކުރާ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ހުކުމް އިއްވުމާ އެކު، އެކަން ތަންފީޒުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ މިއަދު ރަތަފަންދޫ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ދުވަހު ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް، ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތައް ހިންގާފައިވާ މީހުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި ކޯލިޝަނުން އިންސާފުގެ މަގަށް ދަތުރު ކުރަނީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.