ތެލާ ބެހޭ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ހަސަނާއި އަނަސް ފުލުހަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް، އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.


މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެމްޑީޕީން ނެރުނު އެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ، ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ބަލަން އެ ޕާޓީން ވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޗިޓް ފޮނުވީ އޭނާ މާލޭގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ. އަދި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް އެ ރަށުން ވެސް އިއްޔެ ވަނީ އޭނާ އަށް ޗިޓެއް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 އަށެވެ.

އަނަސް ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން އެންގި ގަޑި ބަދަލުކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ބޭއްވވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ދެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރުފުޅަށް އަރައިގެން ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އަދި އިންތިޚާބީ ހައްގަކަށް އަރައިގެން ކަމަށް ބުނެ އެ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފަ އެވެ.