އިބޫ ހުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން ނައިބް ރައީސް ޖިހާދުއާ ހަވާލު ކުރުން ބުއްދިވެރި: ނަޝީދު

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން އޮމާންކަމާ އެކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ނަމަ އެކަން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުއާ ހަވާލު ކުރުން ބުއްދިވެރި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި އިންތިހާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، މިހާރު އިންތިހާބު މިނިވަން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިންގަވާ ކަންތައްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ކަންކަން އޮމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ނަމަ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ދުރު ކުރަން ޖެހޭ" ކަމަށެވެ.

"[އަދި] ނައިބް ރައީސް ޖިހާދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ބުއްދިވެރި،" ނަޝީދު ވުދާޅުވި އެވެ.

އިންތިހާބުން ބަލިވެވަޑައިގަތުމުން އެކަން ގަބޫލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމުން މިހާރު ގެންދަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒު އިލެކްޝަން ކޮމިނަޝަން ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ނަޝީދުގެ ޓްވީޓް.

ރައީސް ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލީކްވެފައިވާ އޯޑިއޯއެއްގައި ވެސް އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަން އެނގެ އެވެ. އަދި ޝަރީފްގެ އޯޑިއޯގެ ސަބަބުން އީސީ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިކަން ހުރިހާ ދިިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޯޑިއޯ ކްލިޕްތަކުގައި ހުރި ވާހަކައިން އެނގޭ [އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް] ނުފޫޒު ފޯރާފައި ހުރި ކަން ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނިންމާނެ ދެއްތޯ. އެއީ ރައީސް ޔާމީން އެކަނި ނިންމާނެ ކަމެއް ނޫން. ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެ ގޮތަށް ނިންމާނެ،" ރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވަން މިހާރު ދެކޮޅު ހައްދަވައި، ރައީސް ޔާމީން މިހާރު އުޅުއްވަނީ ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރައްވަން ކަމަށް އިބޫ މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ނަތީޖާއާ އެކު ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވައި، ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު ރޭ ފެނިވަޑައިގަތީ، ރައީސް ޔާމީން ޚިޔާލުފުޅު ބަދަލު ކުރެއްވި މަންޒަރެވެ. ކުއްލި ގޮތަކަށް، އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަތަކެއް ދައްކަވައި، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ އެކު ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި މަގުމައްޗަށް ނުކުތުން އިބޫ ސިފަކުރެއްވީ ގައުމު ހަލަބޮލިކަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އީސީން އާންމު ކުރި ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި އިބޫ އަށް 134،705 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތް އިރު، ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 96،052 ވޯޓެވެ. އެއީ އިބޫ އަށް ވޯޓުގެ 58.4 ޕަސެންޓް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް 41.6 ޕަސެންޓެވެ.