އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބާއްވަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބޫ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ. އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިން އޮތީ ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި މިރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި އެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވަރަށް މަތީ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު އަރުވާނެ ކަމަށް ވެސް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެކިއެކި ދައުލަތްތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ވެސް. ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް ވެސް ހިމެނޭ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނާއި ބޭރުގެ މިޝަންތަކުގެ އެންމެ އިސްކޮށް ތިއްބަވާ އެމްބެސެޑަރުންނާއި ހައި ކޮމިޝަނަރުން." ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާމް ކުރާނަން."

ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެއާ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކޮށްފައިވާ 150 އަށް ވުރެ ގައުމަކަށް ވެސް އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާން ދައުވަތު ފޮނުވާނެ އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އެ ގައުމުތަކަށް ދައުވަތު ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު ވެސް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވޭ ދައުވަތު ފޮނުވާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ. އެގޮތަށް އީމެއިލް އާއި އާއި ފޯން އާއި އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރީއާއިން އެ މައުލޫމާތު އެ ބޭފުޅުން އެބަ ސާފު ކުރައްވާ." ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ހުރިހާ ރައީސުން ވެސް ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ ދަރުބާރުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ އެވެ. އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ރައީސުން ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރުން ހުވާ ކުރައްވާނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް، ބޮޑު ހުސް ބިމެއްގަ އެވެ.