އިބޫ، އަނެއްކާވެސް މައުމޫންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ އަނެއްކާވެސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


މިއީ، މައުމޫން ޖަލު ބަންދުން މިނިވަން ވި ފަހުން އެމަނިކުފާނާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އިބޫއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު މައުމޫން ކުރެއްވި ޓުވީޓް.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ކަމަށް މައުމޫން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވެ އެވެ.

މައުމޫންގެ ކޮއްކޯފުޅު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކޮށް، އިބޫ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ މައުމޫން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ކޯލިޝަން ސަރުކާރު މާގިނަ ދުވަހަކު ދެމިނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެން އިސްކުރައްވާނީ ގައުމާއި ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކޯލިޝަން ބަދަހިކަމާ އެކު ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވަ އެވެ.