ހައުސިން އިން ސްޓްރާޑާ އަށް މިލިއަނުން ފައިސާ ދޫކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ސްޓްރާޑާއާ ހަވާލުކޮށް، އެ ކުންފުންޏަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން މިލިއަނުން ފައިސާ ދީފައިވާ ކަން ހާމަވާ ލިއުންތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ އެވެ.


އެ ލިޔުންތަކުގައިވާ ގޮތުން، ނިއު ޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން 44 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި އެވެ. އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ލިއުންތަކުގައިވެ އެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހު ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވިއިރު، އެކަން އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހަވާލުކުރީ ސްޓްރާޑާއަށެވެ. ހަވާ އެރުވުމާއި އެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައުންޑާއި ލައިޓާއި އެކަންކަމަށް ވައިގެމަގުން ސާމާނުތައް ގެނައުމާއި ހަވާއަރުވަން އައި މީހުންނަށް ފްލައިޓު ޗާޓަރުކުރުން ފަދަ ޚަރަދުތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަން އެ ލިއުންތަކުން އެނގެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ހާބަރުގައި ހެދި ފުޓްކޯޓްތައް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޓްރާޑާ އިން ކޮށްދިން މަސައްކަތަށް ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ވަނީ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނާ ދިމާކޮށް، ރައީސް ޔާމީން ބަނދަރުތައް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ސްޓްރާޑާއާ ހަވާލުކޮށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވެ އެވެ.

އޭގެތެރޭގައި މ. ކޮޅުފުއްޓާއި ށ. ކަނޑިތީމާއި ތ. ގުރައިދު އާއި ހއ. ބާރަށް ހިމެނެ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން، ސްޓްރާޑާ އަށް ފައިސާ ދޫކުރީ، ލިއުންތަކުގައިވާ ގޮތުން، މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބައެއް ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދީގެންނެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ސްޓްރާޑާ އަށް ދޫކުރިކަން މި ހާމަވީ، މީގެއިތުރުން ވެސް ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

އެއް މައްސަލައަކީ، ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރި "ޗާ ޓައިމް"، ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ތަޅާލަން ޖެހުމުން އެކަމުގެ ބަދަލުގައި، އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނިއު ޕޯޓު ކުންފުންޏަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން އުޅުމެވެ. އެ ފައިސާ ދޫކުރުން އޭސީސީން އަންގައިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މަޑުޖައްސާލައިފަ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން، މިނިވަން 50ގެ ޖާފަތް، ނިއު ޕޯޓާ ހަވާލުކުރުމުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެގެން އޭސީސީން މައްސަލަ ބަލައި ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހަށް ވެސް ފޮނުވި އެވެ. އެކަމަކު ދައުވާ ނުކުރާ ގޮތަށް ފަހުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ޖެހިފައި އޮއްވައި އޭގެ ފަހުން، ވެސް މިނިވަން ދުވަހުގެ ސައި ތައްޔާރުކުރުން ނިއު ޕޯޓާ ހަވާލުކުރި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި އިތުރު ވާހަކައެއް އެ މިނިސްޓްރީން ނުބުނެ އެވެ.